Bus Times

Shillingford New Bus Shelter (NE-bound)

On B3227

Next departures

25 Taunton 09:44
398 Tiverton 10:06
25 Taunton 11:44
398 Dulverton 13:14
25 Taunton 13:44
25 Taunton 15:44
25 Taunton 17:44
25 Taunton 19:34

Monday

25 Taunton 07:14
25 Taunton 09:44