Bus Times

Exebridge Nurseries (NW-bound)

On B3222

Next departures

25 Dulverton 10:18
25 Dulverton 12:18
398 Dulverton 13:33
25 Dulverton 14:18
25 Dulverton 16:18
25 Dulverton 18:53

Monday

25 Dulverton 06:36
25 Dulverton 08:18
398 Dulverton 09:16
25 Dulverton 10:18

Nearby stops