Bus Times

Tiverton Bus Station (Stand 6)

Next departures

Saturday

398 Dulverton 08:45
398 Bampton 11:15
398 Dulverton 12:45
398 Bampton 15:15

Monday

398 Dulverton 08:45
398 Bampton 11:15
398 Dulverton 12:45
398 Bampton 15:15
398 Bampton 17:35

Tuesday

398 Dulverton 08:45