Bus Times

Norton Fitzwarren Fish and Chip Shop (E-bound)

On B3227

Next departures

25 Taunton 12:30
25 Taunton 13:30
25 Taunton 14:30
25 Taunton 15:30
25 Taunton 16:30
25 Taunton 17:30
25 Taunton 18:30
25 Taunton 19:50
25 Taunton 20:11

Thursday

25 Taunton 07:30