Bus Times

Norton Fitzwarren Allerford Turn (E-bound)

On B3227

Next departures

25 Taunton 14:27
25 Taunton 15:27
25 Taunton 16:27
25 Taunton 17:27
25 Taunton 18:27
25 Taunton 19:47
25 Taunton 20:09

Friday

25 Taunton 07:27
25 Taunton 07:57
25 Taunton 09:27