Bus Times

Milverton St Michaels Church (E-bound)

On North Street

Next departures

25 Taunton 12:07
25 Taunton 13:07
25 Taunton 14:07
25 Taunton 15:07
25 Taunton 16:07
25 Taunton 17:07
25 Taunton 18:07
25 Taunton 19:27
25 Taunton 19:57

Thursday

25 Taunton 07:07