Bus Times

Minehead King Edward Road (E-bound)

On Townsend Road

Next departures

11 Minehead 14:14
11 Minehead 16:14
198 Brushford 17:36

Wednesday

198 Brushford 08:46
11 Minehead 10:14
11 Minehead 12:14
198 Brushford 13:26
11 Minehead 14:14
11 Minehead 16:14
198 Brushford 17:36