Bus Times

Minehead The Avenue (W-bound)

On The Avenue

Next departures

28 Taunton 17:08
198 Brushford 17:33
28 Taunton 17:38
10 Porlock Weir 17:48
28 Taunton 18:08
28 Taunton 18:38

Friday

28 Taunton 05:34
28 Taunton 06:09
28 Taunton 06:58
28 Taunton 07:03